Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
29 października 2013 roku

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 16-18 października nasza szkoła realizowała działania związane z obchodem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W ramach zaplanowanych działań uczniowie mieli okazję spotkać się z reprezentantem zawodu – zorganizowano wycieczkę do zakładu pracy. Ugościli nas:

  1. Salon fryzjerski DIVA - spotkanie z p. Magdaleną Grabowską-Romanko, która wypowiedziała się na temat zawodu fryzjera, udzieliła niezbędnych informacji odnośnie ścieżki kształcenia oraz zapoznała uczniów z funkcjonowaniem profesjonalnego zakładu fryzjerskiego. W tej formie wzięło udział 12 uczniów
  2. Przedszkole Publiczne nr 21 w Pszczynie – spotkanie z p.Anną Lorenc-Chroń, która wypowiedziała się na temat kształcenia umożliwiającego pracę w przedszkolu, uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą nauczyciela oraz wzięli udział w zajęciach. W tej formie wzięło udział 14 uczniów.
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej/Klub Integracji Społecznej w Pszczynie- uczniowie poznali zawody – psycholog, pracownik socjalny,  mieli okazję przeprowadzić rozmowę dotycząca drogi edukacyjnej niezbędnej do wykonywania wymienionych zawodów, zapoznali się ze specyfiką ich pracy. Rozmawiali z psychologiem – p. Anitą Imiołczyk, pracownikiem socjalnym – p. Grażyną Świerkot oraz Kierownikiem p. Alicją Zembala. W tej formie wzięło udział 16 uczniów.

W sumie 42 uczniów miało możliwość zaznajomienia się ze specyfiką danego zawodu.

Dla uczniów klas III liceum zorganizowano Video-warsztat – Profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna, które odbyły  się z udziałem doradcy zawodowego i psychologa. Polegały  na przeprowadzeniu z uczniem rozmowy kwalifikacyjnej (scenka sytuacyjna) oraz przekazaniu mu informacji zwrotnej dotyczącej m.in. autoprezentacji, metodach radzenia sobie ze stresem, poprawnej komunikacji.

Na warsztatach uczniowie zapoznali się z przykładowymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej oraz udzielono im dobrych rad dotyczących przygotowania się do rozmowy.

Trzeciego dnia odbyły się  zajęcia z uczniami III klas gimnazjum. Zaprezentowano im prezentację  multimedialna „Kim będę” oraz „Jak wybrać zawód” przygotowane przez doradcę zawodowego. Uczniowie zapoznali  się z podziałem zawodów, z grupami zawodów, poznali  zadania związane z wykonywaniem wybranych zawodów. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji odnośnie zawodów które chcieliby wykonywać w przyszłości.

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak