Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu ogłaszamy szkolny konkurs na prezentację multimedialną lub film o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci Internet. Polecamy też konkursy organizowane z tej okazji przez serwis Sieciaki.pl

Regulamin konkursu "Serfuję. Respektuję!"

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych oraz licealnych.

2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej bądź filmu pt. Serfuję. Respektuję!.

3. Konkurs obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w sieci.

4. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie.

5. Prace powinny być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora oraz klasę.

6. Sprawdzane będą:

a) oryginalność i kompletność treści zawartych w prezentacji multimedialnej lub w filmie,

b) oryginalność sposobu przedstawienia tematu,

c) treść – zawartość merytoryczna, czy prezentacja lub film jest pomocny, czy udziela ważnych informacji dla docelowych użytkowników, czy jest interesujący, itp.

d) poprawne wyświetlanie wszystkich elementów w prezentacji multimedialnej oraz jakość filmu.

e) wygląd – elementy graficzne, czytelność, przejrzystość, spójność, estetyka,

7. Zgłoszenie do konkursu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawianie lub opublikowania.

9. Gotowe prezentacje multimedialne lub filmy przekazujemy nauczycielom informatyki, tj. p. Teresie Gwiazdonik, p. Halinie Mazgaj, p. Joannie Pszonak w terminie do 27 lutego 2013 r.

10. Koordynatorzy konkursu powołają jury, które rzetelnie dokona kwalifikacji i przyzna nagrodę główną oraz wyróżnienia.

11. Wyróżnione prace zostaną dodatkowo nagrodzone ocenami cząstkowymi z przedmiotu informatyka/technologia informacyjna.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak