Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

W konkursie "Wykorzystanie narzędzi informatyki w praktyce" organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej wygrał uczeń naszej szkoły - Rafał Ples.

Głównym przesłaniem konkursu  było zwiększenie zainteresowania zagadnieniami informatyki oraz rozwój wśród uczniów szkół średnich umiejętności wykorzystania narzędzi informatyki w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Zadaniem dla uczniów było opracowanie interaktywnej strony internetowej lub mobilnej prezentacji multimedialnej, prezentującej rozwiązanie wybranego problemu przy użyciu narzędzi informatyki.

Rafał stworzył stronę www z interaktywną grą, która w „rozrywkowy” sposób pomaga przygotować się do sprawdzianu z historii. Gra polega na rozwiązywaniu testu z historii, a przy okazji zwalczanie napotkanych na drodze do sukcesu potworów. Kto zwycięży - gracz czy potwory - zależy od wiedzy historycznej gracza.

Nagrodą za zdobycie I miejsca w konkursie jest zwolnienie z opłaty wpisowego i czesnego za I semestr studiów inżynierskich na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej oraz nagroda rzeczowa w postaci drukarki.

gra

Wyniki konkursu

"Uprzejmie informuję, że Konkurs Informatyczny „Wykorzystanie narzędzi informatyki w praktyce” został rozstrzygnięty.

Nadesłane prace – a było ich w sumie 22 – oceniała Komisja Konkursowa  pracująca w składzie:

 • JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Jan Ostoj
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Harlecki (przewodniczący)
 • dr hab. inż. Jarosław Figwer
 • dr Adrian Brückner
 • dr inż. Edward Krawczyński.

Wyniki Konkursu:

 1. I miejsce - Rafał Ples
  Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie III Liceum Ogólnokształcące
 2. II miejsce - Rafał Pudełko
  Powiatowy Zespół Nr 6 Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących
  im. prof. Kazimierza Bielenina w  Brzeszczach
 3. III miejsce - Roksana Chełmecka (Opiekun dydaktyczny  mgr Robert Michalski)
  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej
  II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
 4. IV miejsce - Joanna Kristek (Opiekun dydaktyczny  mgr Robert Michalski)
  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej
  II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
 5. V miejsce - Edyta Zachurzok (Opiekun dydaktyczny  mgr  inż. Aleksandra Kluz)
  Zespól Szkól Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

W  imieniu  JM  Rektora  Wyższej  Szkoły   Finansów   i   Prawa   w   Bielsku-Białej, prof. nadzw. dr. hab. Jana Ostoja,  pragnę  serdecznie  pogratulować Laureatom Konkursu oraz ich Opiekunom dydaktycznym  osiągniętych sukcesów. Wszystkim  pozostałym Uczestnikom Konkursu serdecznie dziękuję  za udział w nim i gratuluję oryginalnych pomysłów odnośnie tematyki  nadesłanych prac, a także dobrego przygotowania informatycznego.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w  sobotę,  7  maja 2011 roku, o godz. 9:30, w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, przy ul. Tańskiego 5. Udział w uroczystości   zapowiedział Śląski Kurator Oświaty, mgr Stanisław Faber.
Serdecznie zapraszamy Laureatów Konkursu, Dyrektorów ich macierzystych Szkół, ich Opiekunów dydaktycznych, a  także Rodziców do udziału w uroczystości.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Harlecki"

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak