Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie

zaprasza gimnazjalistów do wzięcia udziału

XI  Powiatowym Konkursie Chemicznym

„MOLEKUŁA”


„Transcendencja!
Gdzie teraz do tego ludziom.
Owszem, umieją już zamieniać pierwiastki i związki w inne.
Nie muszą męczyć nas destylacją, sublimacją,roztwarzaniem
jak to robili z nami alchemicy [……]

Leszek Czuchajowski:
Cząsteczki, kobiety, bogowieKonkurs  odbędzie się 24 maja 2011r o godz. 900

w Zespole Szkół nr 1w Pszczynie ul. Kazimierza Wielkiego 5


Regulamin:

 • Każdą szkołę może reprezentować nie więcej niż 3 osoby.
 • Nazwiska i imiona uczestników należy podać do dnia 15 maja 2011 r. o ewentualnej zmianie należy powiadomić organizatorów.
 • Czas trwania konkursu przewidziano na 90 minut
 • Uczestnicy konkursu mogą korzystać z kalkulatorów.
 • Komisja konkursowa zostanie powołana spośród nauczycieli chemii przygotowujących uczniów do konkursu.
 • Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce.
 • Kolejność zajętych miejsc zależy od liczby uzyskanych  punktów.
 • Dla najlepszych uczestników przewidziano nagrody i dyplomy.


Uroczyste podsumowanie konkursów odbędzie się dnia 07 czerwca 2011 roku, na które zapraszamy laureatów konkursu, nauczycieli przygotowujących uczniów oraz dyrekcję szkoły.

Zakres wymaganego materiału:

Atomy, cząsteczki, jony oraz reakcje w roztworach wodnych

Wymagania  konkursowe obejmują:

 • znajomość i rozumienie pojęć: atom, liczba atomowa, masowa, izotop, rozpad α, β,  promieniotwórczość naturalna i jej zastosowanie, okres połowicznego rozpadu, szeregi promieniotwórcze, jon, cząsteczka, wiązania chemiczne, układ okresowy  pierwiastków, masa atomowa,  cząsteczkowa, dysocjacja jonowa, odczyn i pH roztworu, stężenie procentowe roztworu, molowe wskaźniki, hydroliza soli
 • znajomość metod otrzymywania soli, kwasów, wodorotlenków
 • znajomość nazewnictwa wg Stocka
 • umiejętność pisania i bilansowania równań reakcji chemicznych cząsteczkowo i jonowo
 • umiejętność korzystania z tablicy rozpuszczalności,szeregu aktywności metali,
 • umiejętność projektowania doświadczeń, formułowania  obserwacji i wniosków
 • umiejętność rozwiązywania chemografów, krzyżówek, zadań testowych
 • umiejętność wykonywania obliczeń stechiometrycznych (mol, masa molowa, objętość molowa) oraz dotyczących stężeń procentowych i molowych
 • znajomość faktów z życia Marii Curie Skłodowskiej, jej osiągnięć naukowych i wkładu w rozwój nauki

Informacji na temat konkursu udziela

J. Kulińska-Torbus nauczyciel chemii Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie

Zespół Szkół nr 1
Publiczne Gimnazjum nr 2
ul. Kazimierza Wielkiego 5
43-200  Pszczyna
Tel. 32 210 36 20
Faks: 32 210 36 20

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak