Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Konkurs dla uczniów gimnazjum

„Z językiem polskim za pan brat”Cele:
- propagowanie dbałości o poprawność językową
- pielęgnowanie szacunku dla języka ojczystego
- niwelowanie błędów językowych
- pielęgnowanie szacunku dla gwary ludowej
- kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem polskim

Zapraszamy na siódmą edycję konkursu językowego. Mamy nadzieję, że znowu spotkamy się z tymi, którzy chcą dbać o poprawność języka ojczystego.

Proponujemy rywalizację w dwóch kategoriach:
1.    Konkurs krasomówczy
2.    Konkurs wiedzy i umiejętności
3.    Konkurs wokalnyMiejsce: Zespół Szkół nr 1 termin: 21 marca 2011 roku
w Pszczynie ul. K. Wielkiego 5
kategoria 2 o godz. 9.00
kategoria 1 i 3 o godz.10.00


Regulamin konkursu


I. KONKURS KRASOMÓWCZY


W tej kategorii wymagamy znajomości gwary śląskiej.
Występuje dwóch uczniów. Jeden wygłasza tekst w gwarze śląskiej, drugi tłumaczy wypowiedź na język literacki. Kompozycja wystąpienia jest dowolna. Mogą mówić na przemian, kolejno, jeden w gwarze, drugi w języku literackim, obaj w obu odmianach języka.
Komisja ocenia całość wystąpienia:
-    płynność wypowiedzi
-     znajomość słownictwa gwarowego i stylistyki gwarowej
-     adekwatność tłumaczenia na język literacki
-     oryginalność wystąpienia.
W tej kategorii popisujemy się umiejętnością pięknego mówienia
na określony temat, nie przygotowujemy scenografii, rekwizytów
i kostiumów.
Tekst powinien być napisany przez uczniów. Dopuszcza się cytowanie fragmentów z utworów znanych pisarzy śląskich.
Można wybrać jeden z tematów podanych niżej lub zaproponować własny.
1.    Śląskie gotowanie
2.    W śląskiej kuchni
3.    Bawimy się na śląskim weselu
4.    Ciekawe zwyczaje ludowe
5.    Najciekawsze zajęcia ludzi z najbliższej okolicy
6.    Zwiedzamy najpiękniejsze miejsca naszego regionu
7.    Zabawy śląskich dzieci
8.    Jeden dzień w wiejskiej szkole
9.    Jeden dzień w śląskiej rodzinie
10.    Na wiejskim podwórku
11.    Śląski odpust
12.    Śląskie stroje ludowe

II. KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

W tej kategorii rozwiązujemy przygotowane przez komisję testy, które obejmować będą wiedzę z nauki o języku, umiejętność poprawiania błędów językowych, stosowania frazeologizmów, korzystania ze słowników poprawnościowych. Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności:
-    rozpoznawanie części mowy i określanie ich funkcji składniowych
-    osobliwości w odmianie rzeczowników
-    trudności ortograficzne
-    frazeologizmy – tworzenie i użycie w wypowiedzi
-    dostrzeganie w tekstach błędów językowych
-    umiejętność korzystania ze słowników

III. KONKURS WOKALNY

W tej kategorii prezentujemy utwory charakterystyczne dla naszego regionu, najlepiej wybrane ze śląskiej listy przebojów.


Zapraszamy do wspólnej zabawy!


Dodatkowe informacje: Renata Zborowska i Alicja Polok

Zgłoszenia do 12 marca 2011 roku

Zespół Szkół nr 1, tel. 32 210 36 20

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak