Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Zapraszamy Was do udziału w konkursie językowo-informatycznym na prezentację multimedialną lub film

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas gimnazjalnych oraz I i II licealnych Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.
  2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie indywidualnie.
  3. Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do konkursu jest akceptacja przez uczestnika konkursu treści Regulaminu.
  4. W ramach konkursu uczestnicy przygotowują w języku angielskim prezentację multimedialną lub film trwający nie dłużej niż 5 minut na podany temat.
  5. Konkurs obejmuje treści ekologiczne związane z naszym regionem, tj. zanieczyszczenia regionu, przyczyny tych zanieczyszczeń, podjęte działania w myśl ochrony środowiska, wasz pomysł na sposób walki z zanieczyszczeniami.
  6. Gotowe prace należy dostarczyć do dnia 17 grudnia 2010 r. na płycie CD/DVD nauczycielom informatyki.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 22 grudnia 2010 r.
  8. Informacja o wynikach będzie dostępna na stronie internetowej szkoły.
  9. Główną nagrodą jest tygodniowy wyjazd do Hiszpanii dla jednej osoby w terminie luty/marzec.

Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu konkursu znajdziecie u nauczycieli informatyki.

 

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak