Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
01 września 2023 roku

mLegitymacja dla uczniów

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z mLegitymacji czyli legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w smartfonie. Jest ona równoprawnym dokumentem do tradycyjnej, papierowej legitymacji. Jeśli chcesz uzyskać mLegitymację dodaj zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG do swoich danych w Dzienniku.

Instrukcja dodawania zdjęcia na koncie Ucznia/Rodzica

W sekretariacie złóż wypełniony przez rodziców lub pełnoletniego ucznia wniosek o wydanie mLegitymacji. W smartfonie zainstaluj aplikację mObywatel. Sekretariat aktywuje dokument i generuje kod dostępu, który wprowadzisz do aplikacji.

mLegitymacja szkolna jak papierowa wersja dokumentu poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów środkami komunikacji, jest podstawą do otrzymania innych przysługujących uczniom zniżek.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

 

Do pobrania:

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów

Wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej ucznia

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak