Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Pszczyna na bieżąco śledzi sytuację związaną z zapowiadanym na poniedziałek 08.04.2019r. strajkiem w oświacie. W dniu dzisiejszym okazało się, że nie dojdzie do zawarcia porozumienia i zapowiadany strajk prawdopodobnie rozpocznie się.

Burmistrz Pszczyny w dniu 05.04.2019r. o godzinie 15.30 kolejny raz spotkał się z Dyrektorami wszystkich placówek oświatowych, dla których gmina Pszczyna jest organem prowadzącym, w celu szczegółowego rozeznania sytuacji w poszczególnych placówkach oraz możliwych zagrożeń związanych z ich funkcjonowaniem w okresie strajku.

Po zebraniu informacji od Dyrektorów szkół i przedszkoli na dzień dzisiejszy wynika, że na terenie gminy Pszczyna w strajku najprawdopodobniej będą brali udział pracownicy wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1.

Jak ustalono, w każdej z placówek oświatowych w związku ze strajkiem zaistnieją poważne trudności związane z ich funkcjonowaniem. W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci w przypadku takich zajęć może jednak zostać ograniczona i będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy.

Burmistrz Pszczyny, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, na bieżąco monitoruje dynamiczną sytuację związaną ze strajkiem i podejmować będzie wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem uczniom szkół i przedszkoli należytej opieki w trakcie strajku nauczycieli.

Jednocześnie informuję, że w nadzwyczajnej sytuacji, wzorem innych miast, w przypadku gdyby doszło do zagrożenia zdrowia dzieci i uczniów, Burmistrz Pszczyny może zawiesić zajęcia i zamknąć placówkę.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zwracają się z prośbą o wyrozumiałość i rozważenie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców poza placówką.

 

Wykaz placówek, które według informacji na dzień 05.04.2019r. mają przystąpić do strajku:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie

ZSP w Czarkowie

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego

Przedszkole Publiczne nr 16  im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach

ZSP w Łące

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Alojzego Pławeckiego

Przedszkole Publiczne nr 13

ZSP w Piasku

Szkoła Podstawowa nr 10

Przedszkole Publiczne nr 17

Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce

Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej

ZSP w Wiśle Wielkiej

Szkoła Podstawowa nr 14

Przedszkole Publiczne nr 15

ZSP w Jankowicach

Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jankowicach

ZSP w Studzienicach

Szkoła Podstawowa nr 16

Przedszkole Publiczne nr 18

Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi  im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach

ZS1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5

III Liceum Ogólnokształcące

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie

Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie

Przedszkole Publiczne nr 7w Pszczynie

Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie

Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach

Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce

Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie

 

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Pszczyna na bieżąco śledzi sytuację związaną z zapowiadanym na poniedziałek 08.04.2019r. strajkiem w oświacie. W dniu dzisiejszym okazało się, że nie dojdzie do zawarcia porozumienia i zapowiadany strajk prawdopodobnie rozpocznie się.

Burmistrz Pszczyny w dniu 05.04.2019r. o godzinie 15.30 kolejny raz spotkał się z Dyrektorami wszystkich placówek oświatowych, dla których gmina Pszczyna jest organem prowadzącym, w celu szczegółowego rozeznania sytuacji w poszczególnych placówkach oraz możliwych zagrożeń związanych z ich funkcjonowaniem w okresie strajku.

Po zebraniu informacji od Dyrektorów szkół i przedszkoli na dzień dzisiejszy wynika, że na terenie gminy Pszczyna w strajku najprawdopodobniej będą brali udział pracownicy wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1.

Jak ustalono, w każdej z placówek oświatowych w związku ze strajkiem zaistnieją poważne trudności związane z ich funkcjonowaniem. W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci w przypadku takich zajęć może jednak zostać ograniczona i będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy.

Burmistrz Pszczyny, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, na bieżąco monitoruje dynamiczną sytuację związaną ze strajkiem i podejmować będzie wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem uczniom szkół i przedszkoli należytej opieki w trakcie strajku nauczycieli.

Jednocześnie informuję, że w nadzwyczajnej sytuacji, wzorem innych miast, w przypadku gdyby doszło do zagrożenia zdrowia dzieci i uczniów, Burmistrz Pszczyny może zawiesić zajęcia i zamknąć placówkę.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zwracają się z prośbą o wyrozumiałość i rozważenie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców poza placówką.


Wykaz placówek, które według informacji na dzień 05.04.2019r. mają przystąpić do strajku

Nazwa jednostkiSzkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie


ZSP w Czarkowie

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego


Przedszkole Publiczne nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach


ZSP w Łące

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Alojzego Pławeckiego


Przedszkole Publiczne nr 13


ZSP w Piasku

Szkoła Podstawowa nr 10


Przedszkole Publiczne nr 17


Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie


Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce


Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej


ZSP w Wiśle Wielkiej

Szkoła Podstawowa nr 14


Przedszkole Publiczne nr 15


ZSP w Jankowicach

Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jankowicach


ZSP w Studzienicach

Szkoła Podstawowa nr 16


Przedszkole Publiczne nr 18


Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie


Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach


ZS1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5


III Liceum Ogólnokształcące


Przedszkole Publiczne nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie


Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie


Przedszkole Publiczne nr 7w Pszczynie


Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie


Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach


Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce


Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie


Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak