Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Zdający, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części pisemnej lub w części ustnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych mogą zdawać egzamin w sesji poprawkowej.

Egzaminy maturalne poprawkowe pisemne odbędą się 23.08.2010r. o godz. 8:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

Egzaminy maturalne poprawkowe ustne odbędą się 25.08.2010r. od godz.9:00 w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie.

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak