Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PSZCZYNIE (dawna SP 21)

W dniach od 5 do 18 kwietnia trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie. Zapisami do szkoły objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły – osiedle Piastów.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie są przyjmowane do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Druk zgłoszenia oraz oświadczenie można pobrać ze strony internetowej zs1pszczyna.pl lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 5 – 18 kwietnia 2017 r., oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają rekrutacji na wolne miejsca w terminie od 19 kwietnia do 05 maja.

Zgłoszenie do klasy pierwszej

 


 

 

ZAPISY DO KLASY IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PSZCZYNIE

Informujemy, ze na podstawie zarządzeń Burmistrza Pszczyny z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkól nr 1 w Pszczynie termin składania ww. wniosków został określony - od dnia 29 marca 2017 r. do dnia 5 kwietnia 2017 r.

Wniosek do klasy IV
Wniosek do klasy VII

Zarządzenie nr SG.0050 795 2017

 

Rekrutacja do SP 5

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak