Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
01 września 2016 roku

Obiady w szkolnej stołówce

Zachęcamy uczniów do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. Obiady składają się z dwóch dań i kompotu.

Obiady wydawane jest na dwóch długich przerwach:

  • gimnazjaliści: 1125 1140 – przerwa 20-minutowa
  • licealiści: 1230 – 1240 – przerwa 15-minutowa

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

  • Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 3,30 zł.
  • Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Nieterminowe dokonanie wpłat powoduje naliczanie odsetek, niezapłacenie za obiady w danym miesiącu uczeń zostaje wypisany z obiadów, (odbiór książeczek w pokoju 133 do 2‑go każdego miesiąca, zwrot do 15-go danego miesiąca).
  • Jeżeli uczeń w danym dniu nie korzysta z obiadu ,winien zgłosić  ten fakt najpóźniej do godz. 8.30 dnia którego dotyczy odpis , nieobecność można zgłosić osobiście, telefonicznie pod nr. 32-210-36-20 wew.30, lub e-mail zs1kierownik@zs1pszczyna.pl
  • Opłata za niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi w następnym miesiącu pod warunkiem wcześniejszego  zgłoszenia.
  • Całkowitą rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić u kierownika gospodarczego osobiście, telefonicznie pod nr. tel. 32-210-36-20 wew. 30 lub e-mail zs1kierownik@zs1pszczyna.pl najpóźniej do 26-go dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.

Jadłospis

Karta zgłoszenia na obiady w roku szkolnym 2016/2016

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak