Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

18 maja 2016 r. w Pszczyńskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość podpisania umowy dotyczącej współpracy z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim w Polsce oraz certyfikacji DELF. Umowę tę podpisali dyrektorzy czterech szkół powiatu pszczyńskiego, wśród nich naszego liceum, oraz przedstawiciel Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce, Burmistrz Pszczyny, Wójt Gminy Suszec, a także Prezes Polskiego Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur. Każda ze stron zobowiązała się do promowania nauki języka francuskiego. Ponadto szkoły te stały się placówkami partnerskimi Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce oraz oficjalnymi ośrodkami przygotowującymi do egzaminu DELF.

Podpisanie tej umowy to ogromne wyróżnienie. Na każdej ze szkół zostanie umieszczona tabliczka informująca, że jest to placówka partnerska Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce. Tabliczka informuje również, że szkoły te są „Ośrodkami DELF”, oznacza to, że przygotowują wielu uczniów do międzynarodowego egzaminu z języka francuskiego. 
Umowa ta zapewnia również finansowanie godzin nauki języka francuskiego w klasach frankofońskich w wymiarze rozszerzonym, tzn. co najmniej 4 godziny tygodniowo, a także pomoc finansową dla szkoły przeznaczoną na materiały do nauki języka francuskiego oraz patronat Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w wielu przedsięwzięciach.

Dzięki takim inicjatywom promujemy nie tylko szkoły, lecz również Pszczynę i powiat pszczyński.

Na uroczystości obecni byli pan Pierre Buhler – Ambasador Francji, który nazwał nasze miasto „stolicą Frankofonii w Polsce”, pan Stanislas Pierret – Dyrektor Instytutu Francuskiego, pan Hugues Vaudevire – Attaché kancelarii politycznej, pani Renata Klimek-Kowalska – Prezes Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur oraz przedstawiciele lokalnych władz.

Nie zabrakło również występów, na scenie zaprezentowali się młodzi artyści z każdej szkoły. Na koniec wizyty w Pszczynie Ambasador zwiedził zamek.

Koordynatorem uroczystości była pani Maria Koczy – nauczyciel języka francuskiego w III LO i w PG1.
Serdeczne podziękowania dla pani Renaty Klimek-Kowalskiej, pana Damiana Cieszewskiego, pani Aliny Jaworskiej oraz pani Joanny Rabaszowskiej-Grzyb za pomoc w organizacji tej uroczystości.

Maria Koczy

Wizyta Ambasadora Francji. Podpisanie umowy o partnerstwie.

Wizyta Ambasadora Francji. Podpisanie umowy o partnerstwie.

Wizyta Ambasadora Francji. Podpisanie umowy o partnerstwie.

Wizyta Ambasadora Francji. Podpisanie umowy o partnerstwie.

Wizyta Ambasadora Francji. Podpisanie umowy o partnerstwie.

Wizyta Ambasadora Francji. Podpisanie umowy o partnerstwie.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak