Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Lepiej niż w gminie, powiecie, województwie, Polsce

Uczniowie naszego gimnazjum uzyskali bardzo wysokie wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.

Nasza szkoła we wszystkich częściach egzaminu osiągnęła średnie wyniki wyższe niż średnia gminna, powiatowa, wojewódzka i krajowa. Tak wysokie wyniki świadczą o tym, że nasze gimnazjum dobrze przygotowuje do egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Gratulujemy wszystkim uczniom klas trzecich, a także nauczycielom, którzy przyczynili się tego do sukcesu!

Poniżej przedstawiamy średnie wyniki naszej szkoły poszczególnych części egzaminu w porównaniu ze średnimi wynikami gminy, powiatu, województwa i kraju (dane w procentach).

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Język angielski

Język niemiecki

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak