Aluminium

GLIN – łac. aluminium- metal alkaliczny (z grupy borowców). Znany był już w starożytności, kiedy to stosowano dwa jego związki: ałun i tlenek. W budownictwie wykorzystywano glinę z zawartością tlenków glinu do malowania ozdób ściennych. W jubilerstwie do dzisiaj wykorzystuje się szafiry i rubiny. Jego istnienie przewidział Antoine Lavoisier w 1787r., odkrył go Hans Christian Oersted a nazwę nadał mu w 1807r. Humphry Davy. Cena aluminium w XIX wieku przekraczała cenę złota !!! Było uważane za metal „półszlachetny”. Ludwik Napoleon, cesarz Francji w latach 1853-1870, miał nawet ceremonialny hełm i serwis obiadowy wykonany z aluminium. Napoleon III kazał podawać swoim najważniejszym gościom sztućce wykonane z glinu a pozostałym- srebrne.

Jest jednym z podstawowych składników mineralnych litosfery i stanowi ok. 8% skorupy ziemskiej. Pod względem ilości jest trzecim z kolei pierwiastkiem po tlenie i krzemie. Jest najbardziej rozpowszechnionym metalem w skorupie ziemskiej.

Glin otrzymuje się w wyniku elektrolizy roztworu (20%- 30%) tlenku glinu Al2O3 w kriolicie. Procesom elektrodowym towarzyszy wydzielanie wolnego fluoru a sam proces jest energochłonny (produkcja 1kg tego metalu wymaga 20 kWh energii elektrycznej).

Glin jest ciałem stałem, ma barwę srebrzystoszarą, jest ciągliwy i bardzo kowalny (można go rozwalcować w folie o grubości 0.005 mm, rozklepać w listki o grubości 0.0004 mm lub tłoczyć na zimno), można rozdrobnić go na pył o średnicy ziaren mniejszej niż 0,0001 mm, ma dużą wytrzymałość mechaniczną, natomiast małą wytrzymałość na rozerwanie, jest metalem miękkim, lekkim o gęstości 2,7g/cm3, dobrze przewodzi ciepło i elektryczność jego temperatura topnienia wynosi 660,3 oC, stanowi doskonałą barierę przed przenikaniem zapachów, wilgoci i światła, nie magnesuje się.

Czysty glin w zależności od postaci znajduje różne zastosowania:
Szczególne znaczenie wśród opakowań ma puszka, która pojawiła się na rynku amerykańskim w latach 60 XX wieku. Jest lekka a więc łatwa w transporcie, jest łatwa do zadrukowania, napoje w niej przechowywane można szybko chłodzić. Tak jak inne metale jest surowcem wtórnym.

Na świecie zużywa się rocznie ponad 220 miliardów puszek a w Polsce wprowadzono już na rynek ponad 2 miliardy sztuk. Aluminiowe puszki nadają się do ponownego przetworzenia, można prowadzić go w nieskończoność nie powodując zmian w jakości metalu. Na świecie odzyskuje się ponad 58% puszek, w Polsce około 41%.