W recyklingu aluminium szkoła uczestniczy już od roku 2000, kiedy to włączyliśmy się w zbiórkę puszek aluminiowych w ramkach konkursu "Złota puszka".
W roku szkolnym 2007/2008 również ogłoszony jest konkurs indywidualny w zbiórce puszek aluminiowych, trwający do czerwca 2008 roku. Podsumowanie konkursu odbędzie się na koniec roku szkolnego. I, II, III miejsca zostaną nagrodzone, a nagrody wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Puszki - zgniecione można oddawać w pierwszy piątek miesiąca w sali 326 (pracownia chemiczna) podczas przerw. Uczniowie, którzy oddają puszki do punktu skupu, mogą przedstawić oryginalny dokument potwierdzający organizatorom akcji. Na terenie szkoły, w różnych segmentach, znajdują się pojemniki na puszki aluminiowe, do których można wrzucać puszki po napojach.

Zachęcamy wszystkich uczniów do włączenia się w naszą akcję!

W ramach zajęć lekcyjnych z chemii uczniowie wykonują ulotki, prezentacje multimedialne, które informują i mają przekonać do recyklingu tego metalu. Organizowane są wystawy najciekawszych ulotek dla uczniów i rodziców.
Najciekawsze ulotki będą powielane i rozdawane rodzicom podczas zebrań rodziców.