Edukacja recyklingowa w szkole:


Uczniowie klasy II b LO zrealizowali projekt pt. „Czy zasypią nas śmieci?” W ramach tego projektu uczniowie wykonali prezentacje multimedialne o konieczności segregacji odpadów: metali, szkła, tworzyw sztucznych i papieru. Przeprowadzili wywiady z prezesem Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej, pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy z wydziału Gospodarki Komunalnej na temat segregacji prowadzonej na terenie miasta Pszczyny. Nakręcili również filmy z wywiadów oraz na tematy dotyczące opłacalności segregacji odpadów, niektóre w humorystyczny sposób ukazujące rzeczywistość. Wykonali szereg posterów. Projekt był prezentowany w Dniu Ziemi dla uczniów klas licealnych i gimnazjalnych.