Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku 2003/2004

SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2003/2004

 1. KONKURSY:
  • ogłoszono dwa zaplanowane całoroczne konkursy: „Aktywna Klasa” oraz „Zielona Klasa” (październik)
  • ogłoszono konkurs na najładniej udekorowany korytarz; poszczególne klasy zostały już ocenione za wykonanie dekoracji związanej z Bożym Narodzeniem (listopad - grudzień)
  • podczas dyskoteki szkolnej, zorganizowanej w ramach obchodów dnia św. Andrzeja, odbyły się dwa konkursy: „Bid box” i „Free style” (listopad)
 2. AKCJE CHARYTATYWNE, SPOŁECZNE:
  • dostarczono pisma z prośbą o pomoc dla chorego kolegi przy współpracy z Samorządem Uczniowskim LO (październik); SU gimnazjum przeznaczył wszystkie dotychczas wypracowane środki finansowe na pomoc dla ciężko chorego, byłego ucznia naszej szkoły
  • przekazano środki finansowe na konta dwóch fundacji: „Serce – Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom” oraz fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i ty”
  • kontynuując ideę pomocy osobom ciężko chorym SU zainicjował zbiórkę pieniędzy dla chorego na białaczkę mieszkańca Goczałkowic – czteroletniego Kacpra, przekazując automatycznie na ten cel pieniądze pozostałe po przeprowadzeniu pierwszej akcji (listopad)
  • z okazji Mikołajek SU ogłosił akcję zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin przeżywających trudności finansowe (grudzień)
  • wydelegowane klasy odwiedziły z okazji Dnia Zadusznego groby osób ściśle związanych z historią Pszczyny (listopad)
 3. IMPREZY:
  • udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej (październik)
  • zorganizowano wróżby andrzejkowe, w których czynnie uczestniczyły wszystkie klasy (listopad)
  • odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopca oraz dyskoteka andrzejkowa (wrzesień, listopad)
 4. SAMORZĄDNOŚĆ, PPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:
  • Samorząd Uczniowski uzyskał własne środki finansowe poprzez: zbiórkę pieniędzy podczas dyskotek i imprezy związanej z wróżbami andrzejkowymi; pieniądze te zostały przeznaczone głównie na cele charytatywne, a także na bieżące potrzeby samorządu
  • w pierwszym semestrze odbyły się cztery zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego i cztery zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego, na których omawiano bieżące sprawy dotyczące SU
  • zorganizowano sekcje: artystyczną, organizacyjną i naukową
  • każdej klasie założono zeszyt, który Zarządowi SU ułatwia kontrolę nad aktywnością i działalnością wszystkich klas
  • przygotowano kartki świąteczne dla nauczycieli przy współpracy z Samorządem LO (grudzień)

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak