Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Informacja dla kandydatów do III LO

III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

JEŻELI ZALEŻY CI NA RZETELNYM PRZYGOTOWANIU
DO EGZAMINU MATURALNEGO
ODPOWIEDZIALNIE MYŚLISZ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI - PRZYJDŹ DO NAS
OFERUJEMY:

 

 • wysoki poziom nauczania
 • wysoka zdawalność na egzaminie maturalnym
 • dobór rozszerzeń poparty wieloletnim doświadczeniem zgodnie z wymaganiami wyższych uczelni
 • możliwość uzyskania certyfikatów językowych FCE, DELF, GOETHE
 • szkoła partnerska Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego
 • udział w projektach międzynarodowych
 • europejski certyfikat e-twinning
 • szkoła nowych technologii
 • innowacje pedagogiczne
 • wykłady prowadzone przez pracowników uczelni
 • konferencje TEDx
 • "Spotkania z Człowiekiem”
 • wolontariat
 • zagraniczne warsztaty historyczno - językowe
 • warsztaty narciarskie i snowboardowe
 • kreatywne spędzanie czasu wolnego – warsztaty filmowe, wycieczki górskie i rowerowe, wyjazdy do teatru i NOSPR-u, szkolny radiowęzeł, redagowanie gazety szkolnej „Miejsce na Tytuł”
 • twórczy samorząd uczniowski
 • bardzo dobra baza dydaktyczna i sportowa
 • wsparcie pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego


W roku szkolnym 2022/2023 powołane będą 4 klasy dla absolwentów szkoły podstawowej:

Klasa

Grupa

Liczba
uczniów

I przedmiot
rozszerzony

II przedmiot rozszerzony

III przedmiot
rozszerzony

II język obcy - poziom podstawowy
1A 28 język polski język angielski historia
lub biologia
francuski lub
niemiecki
lub
rosyjski
1B

B1

14

wiedza
o społeczeństwie

język francuski
(kontynuacja)

biologia
lub geografia

angielski
B2
14

język niemiecki
(kontynuacja)

B* 14 język angielski francuski
lub niemiecki
lub rosyjski

1C

 

28

biologia

chemia

język angielski
lub matematyka

francuski lub
niemiecki
lub
rosyjski

1D

D1

14

matematyka

informatyka

fizyka
lub geografia

francuski lub
niemiecki
lub
rosyjski

D2

14

język angielski

*UWAGA! Oddział B* zostanie utworzony w przypadku niepowstania oddziału B1 lub B2


Zajęcia edukacyjne wliczane do punktacji za świadectwo do oddziału z wskazanymi rozszerzeniami:

Klasa

Przedmiot 1

Przedmiot 2

Przedmiot 3

Przedmiot 4

A j. polski matematyka j. angielski historia
lub biologia

B1

j. polski

matematyka

wos

j. obcy
lub biologia
lub geografia

B2

C

j. polski

matematyka

biologia

chemia
lub j. angielski

D1

j. polski

matematyka

informatyka

fizyka
lub geografia

D2

j. angielski

 

Rozszerzenia przedmiotów do wyboru powstaną pod warunkiem zebrania się grupy min. 12 uczniów.

W każdym oddziale obowiązkowo realizowany jest program nauczania języka angielskiego.

Nauczanie języków obcych będzie realizowane z uwzględnieniem podziału ze względu na poziom zaawansowania sprawności językowych pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby uczniów.

W przypadku dużego zainteresowania klasą z danym rozszerzeniem (przy jednoczesnym małym zainteresowaniu klasą z innym rozszerzeniem), dyrektor może podjąć decyzję o utworzeniu dwóch klas z takim samym rozszerzeniem.

 

WYBIERZ III LO!

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak