Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Publiczne Gimnazjum nr 2
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

02. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE

GIMNAZJUM NR 2 i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

01.09.2016


Opracowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843)

 

Pobierz dokument

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak