Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Publiczne Gimnazjum nr 2
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

09. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Organizacja roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie

Lp.

Wydarzenie

Termin

Uwagi

1.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

1.09.2016r.

 

2.

Zebranie rodziców

15.09.2016r.

 

3.

Odpracowanie 31.10.2016r. Ślubowanie klas I PG

1.10.2016r.

 

4.

Konsultacje

20.10.2016r.

 

5.

Wywiadówka śródokresowa

10.11.2016r.

 

6.

Próbny egzamin maturalny

listopad

 

7.

Próbny egzamin gimnazjalny

grudzień

 

8.

Ustne poinformowanie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną

23.11.2016r.

 

9.

Pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną

7.12.2016r.

 

10.

Konsultacje

8.12.2016r.

 

11.

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania

14.12.2016r.

 

12.

Wigilie klasowe

22.12.2016r.

 

13.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2016r.

 

14. Koncert Świąteczny
5.01.2017r.

 

15.

Wywiadówka semestralna

12.01.2017r.

 

16.

Konferencja podsumowująca I semestr

12.01.2017r.

 

17.

Ferie zimowe

16.01. –29.01.2017r.

 

18. Studniówka 17.02.2017r.
19.

Wywiadówka klas maturalnych
Konsultacje

2.03.2017r.

 

20.

Festiwal Nauki – projekty edukacyjne

21.03.2017r.

 

21.

Ustne poinformowanie uczniów klas maturalnych o zagrożeniu oceną niedostateczną

29.03.2017r.

 

22. Pisemne poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o zagrożeniu oceną niedostateczną 5.04.2017r.
23. Wywiadówka śródokresowa
Konsultacje klas maturalnych
6.04.2017r.

 

24. Poinformowanie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania 12.04.2017r.

 

25. Wiosenna przerwa świąteczna

13.04. –18.04.2017r.

 

26. Egzamin gimnazjalny klas trzecich PG

część humanistyczna

część matematyczno – przyrodnicza

język obcy nowożytny

 

19.04.2017r.

20.04.2017r.

21.04.2017r.

 

terminy dodatkowe:
1.06.2017r.

2.06.2017r.

5.06.2017r.

zaświadczenia o wynikach EG: 23.06.2017r.

27. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 28.04.2017r.

Klasy III LO
27.04 – zajęcia z wychowawcami

28. Egzamin maturalny 4 – 24.05.2017r.

terminy dodatkowe:
1 – 20.06.2017 r.

świadectwa maturalne:
30.06.2017 r.

terminy poprawkowe:
część pisemna 22.08.2017r.

część ustna
23 - 25.08.2017 r.

29. Badanie wyników nauczania uczniów klas drugich LO

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

 

4.05.2017r.

5.05.2017r.

8.05.2017r.

30. Odpracowanie 2.05.2017r. 13.05.2017r.

 

31.

Ustne poinformowanie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną

22.05.2017r.

 

32. Konsultacje

01.06.2017r.

33. Odpracowanie 16.06.2017r. Dzień Sportu 3.06.2017r. 15.06. Boże Ciało
34.

Pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną

5.06.2017r.

 

35. Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania

12.06.2017r.

 

36.

Basztary

20.06.2017

?

37.

Komers klas III

21.06.2017

 

38.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23.06.2017r.

Klasy III PG
Klasy I i II PG
Klasy I i II LO

39.

Ferie letnie

24.06. – 31.08. 2017r.

 

40.

Rozdanie świadectw maturalnych

30.06.2017r.

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak