3BL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 j.polski MM 117 u_hist.i sp. EJ 313 j.angielski-1/2 KK 427
j.angielski-2/2 Ja 321
r_geografia-1/2 KJ 214
r_biologia-2/2 Lu 122
j.francuski-4/4 #3F 217
2 8:50- 9:35 j.polski MM 117 j.angielski-1/2 KK 422
j.angielski-2/2 Ja 321
matematyka GP 221 r_geografia-1/2 KJ 214
r_biologia-2/2 Lu 122
religia KS audio
3 9:45-10:30 j.angielski-1/2 KK 427
j.angielski-2/2 Ja 321
j.niemiecki-1/4 #3nB
j.francuski-2/4 #3FB 334
j.francuski-4/4 #3F 217
r_wos EJ 313 matematyka GP 221 j.angielski-1/2 KK 334
j.angielski-2/2 Ja 321
4 10:40-11:25 wf-1/2 #WBC bo2
wf-2/2 Kr sg 1
j.niemiecki-1/4 #3nB
j.francuski-2/4 #3FB biblio
j.francuski-4/4 #3F 117
r_wos EJ 313 religia KS audio r_angielski-1/2 KK 217
r_angielski-2/2 Ja 321
5 11:45-12:30 zaj. z wych. MM 117 r_geografia-1/2 KJ 214
r_biologia-2/2 Lu 122
wf-1/2 #WBC bo2
wf-2/2 Kr sg 1
wf-1/2 #WBC bo2
wf-2/2 Kr sg 1
j.polski MM 117
6 12:45-13:30 r_geografia-1/2 KJ 214
r_biologia-2/2 Lu 122
matematyka GP 221 j.niemiecki-1/4 #3nB
j.francuski-2/4 #3FB 321
j.francuski-4/4 #3F 217
r_angielski-1/2 KK 425
r_angielski-2/2 Ja 321
r_wos EJ 313
7 13:35-14:20 r_wos EJ 313 matematyka GP 221 j.francuski-2/4 #3FB 321   j.polski MM 117
8 14:25-15:10 u_hist.i sp. EJ 313        
Drukuj plan
wygenerowano 17.11.2017
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum